รวมสายด่วน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการหาเตียง หรือกรณีฉุกเฉิน

 1. เพิ่มเพื่อน Line @sabaideebot และลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ

 2. ติดต่อสายด่วน 1669 (24 ชั่วโมง) การแพทย์ฉุกเฉิน

 3. ติดต่อสายด่วน 1330 (24 ชั่วโมง) สปสช. (สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

 4. ติดต่อสายด่วน 1668 (08.00 น. - 22.00 น.) สายด่วนกรมการแพทย์

เบอร์สายด่วน ดูแลเรื่องโรคโควิด-19 ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิด-19

 • โทร 1422 (กรมควบคุมโรค)

 • โทร 1111 (ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน)

 • โทร 1669 (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศพฉ.))

ติดต่อ ร้องเรียน หากพบผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในช่วงโควิด-19 (เช่นราคาหน้ากาก และ เจลล้างมือ)

 • โทร 1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 • โทร 1569 กรมการค้าภายใน

เบอร์สายด่วน ดูแลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม รวมถึงปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านจิตใจ

 • โทร 1323 สายด่วนสุขภาพจิต

 • โทร 1506 สำนักงานประกันสังคม (สปส.)

 • โทร 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)