กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตเป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินการ

  • มีประชาชนที่อยู่ในมาตรการ Local Quarantine และ Home Quarantine ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง จำนวน 443 ราย (ข้อมูลเก่าเมื่อ 17/3/63)

  • เตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในอนาคต

  • เตรียมเรือนพักของโรงพยาบาลบางขุนเทียน (มีอาคารผู้ป่วยในที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 74 คน และหากสถานการณ์เข้าอยู่ระยะที่ 3 สามารถปรับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่สามารถรองผู้ป่วยได้ 273 คน)

  • ศูนย์ฝึกอบรมหนองจอก (รองรับได้ 50 คน)

  • ค่ายลูกเสือ (รองรับได้ 50 คน)

  • ตรียมความพร้อมโรงพยาบาลในสังกัด 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญราษฎร์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร

เขตสัมพันธวงศ์ - แจ้งเตือนให้ ศูนย์การค้า River City Bangkok เฝ้าระวังอาการป่วยติดเชื้อ Covid-19 เนื่องจากมีพนักงานบริษัททัวร์ ในศูนย์การค้าดังกล่าวติดเชื้อ และ เตรียมทำความสะอาด Big Cleaning ในวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. นี้ (19/3/63)